บริษัท เอสเอสเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เอสเอสเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริการรับฝาก-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ครบวงจร


บริษัท เอสเอสเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งโดยผู้มีวิสัยทัศน์ ให้บริการ มีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ด้านการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ บริการ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลาง และอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่ต้องการจะซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

บริการด้านการขาย

 • ให้คำแนะนำในการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขาย
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประกาศขายในบริเวณใกล้เคียง
 • ถ่ายรูปทรัพย์สิน ทำการโฆษณา และการขายในเว็บไซต์ของบริษัท สื่ออินเตอร์เน็ต ติดป้ายประกาศขาย และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทฯ จะทำการนำพาผู้ที่สนใจจะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สิน
 • เป็นที่ปรึกษา แนะนำ การจัดเตรียมทำเอกสาร และการยื่นกู้กับสถานบันการเงินให้กับผู้ซื้อ
 • บริการนิติกรรมสัญญา

 • ดูแลเรื่องสัญญาจะซื้อจะขาย ให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างถูกต้อง
 • ตรวจข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินของสำนักงานที่ดิน
 • คำนวณค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • ดูแลเรื่องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ. สำนักงานที่ดิน
 • ดูแลเรื่องการโอนไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ปรึกษา ฝากซื้อขาย free พร้อมดูแล บริการดีๆ!

  บริการด้วยความยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ ก่อนการขายและหลังการขาย

  SSK PROPERTY @ 2018 -

  A theme by imakeplus | All Rights Reserved cmd5.org